Onze visie

"Waar elk kind maximale kansen krijgt om zichzelf te ontplooien op intellectueel, lichamelijk, emotioneel en spiritueel gebied."

We streven naar:

  • kwaliteitsvol hedendaags onderwijs met een kindvriendelijke insteek;
  • een sterke zorgwerking en ondersteuning van de leerkrachten ten dienste van de kinderen van onze SGM;
  • onderwijs met oog voor hedendaagse onderwijsinzichten en technologische evoluties en functionele infrastructuur;
  • professioneel goed opgeleide leerkrachten die onze kinderen op hun niveau gepast onderwijs aanbieden.

 

 

Zorgbeleid

Zorg op scholengemeenschapniveau is zorg in achtvoud. Hoe kwam onze overkoepelende zorg tot stand? Lees meer…

ICT-Beleid

Digitale schoolborden, digitale
leeromgevingen, centraal beheer en connectiviteit kunnen we niet meer wegdenken in de scholen.

Personeelsbeleid

De manier van evalueren van starters in onze scholengemeenschap verloopt via een correct parcours. Het DC heeft hierover intensief begeleiding gekregen de afgelopen schooljaren… Lees meer…