Ouderraad Vrije Basisschool De Kameleon

Werking

We hebben een 8-tal vergaderingen per schooljaar. Hier worden een heel aantal praktische afspraken gemaakt, en bespreken we knelpunten, vragen, suggesties met betrekking tot het schoolgebeuren. Die punten worden eventueel voorgelegd aan de directie.
Wij staan open voor alle ouders die willen meedenken over allerlei facetten aangaande onze werking.

Jaarlijks organiseren wij zelf ook nog minstens twee activiteiten zoals onze brunch en de Kameleon Rockt fuif. Voor de kinderen organiseren wij jaarlijks een kinderfuif.
Wij verlenen een praktische ondersteuning tijdens de Valentijneetdag, het schoolfeest en de contactavonden die de school inricht.
Drie maal per jaar verzorgen wij de uitgave van onze schoolkrant, het ‘Kroniekje’, die vanaf dit jaar volgens een volledig vernieuwd concept zal uitgegeven worden.

Financieel steunen wij het schoolgebeuren:

  • de foto’s van de eerste communicanten,
  • het verzorgen van de koffie tijdens contactavonden,
  • aankoop van extra didactisch materiaal bvb spelmateriaal voor de kleuters, speeltuigen,…,
  • het tuinonderhoud,
  • eventueel andere nuttige investeringen, in samenspraak met de directie, afhankelijk van de noden en natuurlijk van de beschikbare middelen.

Deze financiële steun is mogelijk dankzij uw steun

  • als sponsor
  • als sympathisant
  • als steunend lid
  • maar vooral op de eenvoudigste manier: als bezoeker tijdens onze evenementen zoals de brunch of de Kameleon Rockt fuif.

Onze werkingskosten houden wij miniem door de vergaderingen te organiseren op een kostenloze locatie.