Officieel inschrijvingsbeleid

Schooljaar 2017-2017

OFFICIEEL INSCHRIJVINGSBELEID VOOR SCHOOLJAAR 2018-2019

01 februari 2018 tem 9 februari 2018 en van 19 februari tem 2 maart 2018

Voorrangsperiode voor broers en zussen én kinderen van personeelsleden

 

5 maart 2018 tem 16 maart 2018

Voorrangsperiode (n)IND – lln

Een indicatorleerling is een leerling uit een gezin dat vorig jaar een studietoelage ontving of een leerling waarvan de mama geen diploma of getuigschrift secundair onderwijs behaalde.
Iedereen kan inschrijven maar er zijn een bepaald aantal plaatsen voorbehouden voor indicatorleerlingen

Vanaf 19 maart: vrije inschrijvingen

Instappen?

Kleuters geboren in 2016 kunnen instappen als ze 2 jaar en 6 maanden zijn.

Er zijn 7 instapmomenten:

instapmoment Voor kleuters geboren tot en met kijkdag
3 september 2018 3/3/2016  30 augustus
5 november 2018 5/5/2016  24 oktober
7 januari 2019 7/7/2016  19 december
1 februari 2019 1/8/2016  30 januari
11 maart 2019 11/9/2016  20 februari
23 april 2019 23/10/2016  3 april
3 juni 2019 3/12/2016  29 mei

 

Kinderen die geboren in 2016 maar na 3 december kunnen nu al inschrijven maar kunnen pas naar school op 2 september 2019.

Kleuters die geboren zijn tussen 1 januari 2017 en 1 maart 2017 mogen wel naar school komen op 2 september 2019 maar mogen nog niet  ingeschreven worden.

Vooraleer uw kind naar school mag gaan, krijgt het de kans om eens te komen kijken in de nieuwe klas. U ontvangt hiervoor een uitnodiging.
Breng bij het inschrijven ook de ISI+-kaart  of Kids-ID van uw zoon of dochter mee.

Vrije plaatsen op 31/08/2018 voor schooljaar 2018-2019

Kleuters

vrije plaatsen
geboortejaar 2016 3
geboortejaar 2015 0
geboortejaar 2014 5
geboortejaar 2013 5

Lager onderwijs

vrije plaatsen
1e leerjaar 8
2e leerjaar 6
3e leerjaar 6
4e leerjaar 4
5e leerjaar 9
6e leerjaar 19